Mooi nieuws: PostNL en het Apeldoornse Sandd vormen straks één landelijk postnetwerk voor heel Nederland. PostNL heeft Sandd overgenomen voor een bedrag van 130 miljoen euro. Een belangrijke stap om de postbezorging voor heel Nederland betrouwbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden.

Postbezorgers van Sandd krijgen baan bij PostNL aangeboden
De samenvoeging van de twee bedrijven brengt meer baanzekerheid voor duizenden postbezorgers en maakt het volgens PostNL mogelijk om de krimp van de postmarkt op een sociale manier op te blijven vangen. Zo krijgen de 16.000 postbezorgers van Sandd een baan bij PostNL aangeboden, dat zelf zo’n 18.000 postbezorgers in dienst heeft. Ook voor de overige medewerkers van Sandd – zo’n 3.000 –  wordt gekeken naar mogelijkheden binnen PostNL of naar andere oplossingen.

Groot draagvlak voor consolidatie
Eerder vorig jaar bleek al dat er brede politieke steun was voor consolidatie in de Nederlandse postmarkt.

Ronald van de Laar, directeur van Sandd Holding: “Ik ben enorm trots op wat mijn collega’s na de liberalisering van de postmarkt tot stand hebben gebracht. Vanwege de alsmaar afnemende postvolumes in Nederland door digitalisering moeten we realistisch blijven. En dus is het gewoon verstandig om te kiezen voor een sterk, Nederlands postnetwerk dat voor consument, zakenleven en medewerker de beste oplossing voor de lange termijn is.”

Herna Verhagen, CEO van PostNL: “De bundeling van de twee landelijke postnetwerken is van groot belang om de Nederlandse postmarkt betrouwbaar, betaalbaar, vernieuwend en toegankelijk te houden voor iedereen. Maar ook de lange termijn werkgelegenheid voor postbezorgers krijgt hiermee een steviger fundament. Hier hebben wij ons steeds voor ingespannen.”