Een systeem waarmee het ‘DNA-profiel’ van studenten, werknemers en functies op elkaar gelegd kan worden. Dat idee is uitgeroepen tot het beste idee tijdens de Apeldoornse hackathon ‘Hack de Toekomst.’

De jury prees het winnende team, ‘De Eddys’, omdat hun systeem goed in beeld brengt wat van beide kanten nodig is om een succesvolle match te maken tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De tweede prijs ging naar ‘De Datagoeroes’, die zich richtten op de ontwikkeling van skills door de jaren heen. In totaal deden er 80 personen, verdeeld over negen teams, mee aan deze hackathon.

Nieuwe inzichten

Tijdens de hackathon stond dus de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt centraal. Want hoe ziet de arbeidsmarkt er over een aantal jaren uit? Hoe kan het onderwijs hierop inspelen? En wat beweegt de jeugd om Apeldoorn te verlaten óf om er juist te gaan wonen? Allerlei vragen waar een groep van 80 programmeurs, studenten, beleidsmakers en data-analisten mee aan de slag ging. Onder andere DUO en het CBS stelden data beschikbaar, waardoor de deelnemers unieke databronnen konden combineren om nieuwe verbanden te leggen. De deelnemers waren volledig vrij in het gebruiken en vinden van data en uitkomsten.

Jonge mensen met goede ideeën

Hoewel ‘De Eddys’ er dus met de eer vandoor gingen, benadrukte de jury dat er ‘alleen maar winnaars’ waren tijdens deze hackathon. Er zijn tenslotte nieuwe verbindingen gelegd en de deelnemers leerden van én met elkaar. Dat zag ook wethouder Nathan Stukker, één van de juryleden: “Bij de gemeente hebben we nog niet eerder een hackathon georganiseerd, maar ik merk dat het ons allemaal nieuwe inzichten oplevert. Zoveel jonge mensen die zulke goede ideeën hebben en zichzelf zo goed kunnen verwoorden. Dat vind ik gaaf om te zien!” Naast Stukker bestond de jury uit Ellen Marks (juryvoorzitter, bestuurder Aventus), Floortje Hanneman (directeur Beleid & Innovatie DUO) en Bernard Veldkamp (Hoogleraar Data Analytics Universiteit Twente).

Vervolg

Als het aan Stukker ligt, krijgt een bijeenkomst als deze zeker een vervolg: “De boodschap was duidelijk, we moeten ontmoetingen faciliteren. Elke partij moet iets halen én brengen. Zo kunnen we samen het onderwijs en de arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen.” De betrokken organisaties gaan daarom met elkaar in gesprek om de ingeslagen wegen van de deelnemers verder uit te diepen. Ook Aventus-bestuurder en jurylid Ellen Marks is enthousiast: “De verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is van cruciaal belang. We hechten waarde aan praktijkgericht opleiden van onze studenten in co-creatie met het bedrijfsleven. Uit alle pitches kwam naar voren dat we de handen ineen moeten slaan. Deze hackathon is daar al een prachtig voorbeeld van.”

Breder onderzoek

De Apeldoornse hackathon hoort bij een reeks van tien hackathons over het gebruik van big data voor inzichten in het onderwijs. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ondersteunt de tien organiserende partners (gemeenten, regio’s en provincies). De uitkomsten van de negen teams uit Apeldoorn, neeemt het ministerie mee in een breder onderzoek.