De inwoners van Apeldoorn zijn gelukkiger dan Rotterdammers, Amsterdammers of Utrechtenaren.

Benieuwd waarom dat zo is? Kom dan op dinsdag 27 juni naar de masterclass ‘Apeldoorn binnenstebuiten’ in het stadhuis! Tijdens de masterclass nemen we de aanwezigen mee in onze zoektocht naar manieren om Apeldoorn aantrekkelijk te houden voor alle inwoners en bezoekers van de stad. Ook vertellen we hoe Apeldoorn is ontstaan, over de bijzondere plekken van Apeldoorn en hoe de stad zich ontwikkelt.

Aanmelden kan via secretariaatrlo@apeldoorn.nl.

Programma

  • 18.45 uur Ontvangst
  • 19.00 uur Opening door wethouder Nathan Stukker
  • 19.10 uur Hoe Apeldoorn zich onderscheidt van andere steden volgens Daan Zandbelt, architect, urbanist en rijksadviseur Architectenbureau De Zwarte Hond

Apeldoorn is een middelgrote Nederlandse stad. Hoe verhoudt ze zich tot andere steden, in de regio en in Nederland? Wat zijn haar onderscheidende ruimtelijke kwaliteiten? Hoe komen die tot bloei? Waarom zijn Apeldoorners gelukkiger dan inwoners van andere steden?

En voor wat voor een vraagstukken staat Apeldoorn eigenlijk? Wat voor een stad zou Apeldoorn “kunnen willen worden”?

  • 19.40 uur Het ontstaan van Apeldoorn  door Masja Parlevliet, archeologe, gemeente Apeldoorn

Apeldoorn is een bijzondere stad. Hoe komt dat eigenlijk en hoe is de stad en haar buitengebied ontstaan? Het typische Veluwse landschap speelde daar een grote rol in, maar ook politiek-economische factoren speelden mee. De ontstaansgeschiedenis van Apeldoorn is op verschillende plekken in Apeldoorn nog steeds te herkennen. Cultuurhistorische elementen vormen het fundament waarop Apeldoorn is gebouwd.

  • 20.00 uur pauze
  • 20.20 uur De ontwikkeling van Apeldoorn, Bouwien ten Bokum, stedenbouwkundige, gemeente Apeldoorn

Een stad groeit door de landschappelijke vestigingsfactoren, verbindingen met het gebied eromheen en door het economisch klimaat. Maar ook door minder tastbare zaken als aantrekkelijkheid, identiteit of beleving. Hoe heeft zich dat vertaald in de stedenbouwkundige ontwikkeling van Apeldoorn? Welke keuzes maken we daarin om de stad aantrekkelijk te houden zodat mensen er graag komen, verblijven of wonen?

  • 20.40 uur Uit de praktijk van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, Geertjan Jonkhout, rayonarchitect Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, Gelders Genootschap

In de dagelijkse praktijk worden veel bouwplannen langs de maatlat van het Apeldoorns ruimtelijke kwaliteitsbeleid gelegd. Ondanks de openbaarheid van de vergaderingen is toch niet altijd helder welke overwegingen nou ten grondslag liggen aan zo’n welstandstoets. Op interactieve wijze willen we u graag meenemen in dit toetsingsproces, aan de hand van het doorlichten van enkele typisch Apeldoornse voorbeelden.

  • 21.00 uur Afsluiting door wethouder Nathan Stukker