Marketingonderzoek naar werknemersprofielen afgerond

Apeldoorn profileert zich als stad van toegepaste kennis en innovatie. Werkgevers in Apeldoorn bieden professionals de kans om slim kennis toe te passen. Ze krijgen volop loopbaanmogelijkheden met behoud van een gezonde werk-privé balans. Het aantal banen voor professionals is groter dan het aantal beschikbare werknemers, anders gezegd: de economie van Apeldoorn is een banenmotor. Mede dankzij grote werkgevers zoals Achmea, het Kadaster en Gelre Ziekenhuizen.

In een kortdurend onderzoek door Apeldoorn Marketing bij grote organisaties in Apeldoorn, is gekeken naar de wensen van deze organisaties ten aanzien van medewerkers en het profiel van deze medewerkers. De focus ligt hierbij op de sectoren zorg, techniek en ICT / communicatie.

Het onderzoek heeft geresulteerd in een aantal zogenaamde buyer persona’s voor functies die moeilijker voor werkgevers zijn in te vullen en vormt hiermee aanknopingspunten voor de arbeidsmarktcommunicatie.

Inzoomen op professionals

Brainstorm

Tijdens een energieke workshop hebben de betrokken medewerkers personeelszaken en enkele marketeers met Apeldoorn Marketing nagedacht over mogelijkheden voor verdere samenwerking. Hierbij waren drie thema’s leidend:

  • Promotiemateriaal maken en online verspreiden, o.a. middels een video over wonen en werken in Apeldoorn
  • Vakgerelateerde bijeenkomsten naar Apeldoorn halen: landelijke organisaties benaderen en eigen events opzetten
  • Overige gezamenlijke arbeidsmarkcommunicatie: gezamenlijke headhuntersactie en opzetten van een HR Lab.

Deze en andere acties worden de komende maanden gezamenlijk opgepakt.

HR-professionals uit Apeldoorn die hier ook bij willen aansluiten en een uitnodiging voor de eerstvolgende HR Lab sessie willen ontvangen, kunnen zich aanmelden bij Roeland Tameling via r.tameling@apeldoornmarketing.nl.