Onderzoek

Uit onderzoek van Hogeschool Saxion onder 180 technische professionals is gebleken, dat ze bij de keus tussen verschillende steden als werkplek meer dan andere werknemers hechten aan een stad die groen, veilig en bereikbaar is. Ze weten dat Apeldoorn deze kwaliteiten heeft, maar zijn niet goed bekend met de interessante vacatures van werkgevers in Apeldoorn. Apeldoorn Marketing wil daar verandering in brengen.

 

Groen, veilig en bereikbaar

In opdracht van Apeldoorn Marketing is er onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van hoogopgeleide technici. Ook is er onderzocht welk beeld zij hebben van de technische industrie van Apeldoorn en van de stad Apeldoorn zelf. Gebleken is dat de ondervraagde technici sterk waarde hechten aan een groene omgeving. Daarnaast moet deze stad goed bereikbaar en veilig zijn.  Apeldoorn scoort hier erg positief op. Minder bekend is de goede technische industrie van Apeldoorn.

 

Volop werkgelegenheid

De technici hebben vooral behoefte aan zelfstandigheid en baanzekerheid. Daarnaast vinden de hoogopgeleide technici ook de variatie in taken belangrijk. Verschillende bedrijven in de stad hebben werk dat aan deze criteria voldoet. Directeur-bestuurder Ilse Harmelink van Apeldoorn Marketing wil graag op korte termijn met hen aan de slag om technische professionals te verleiden in Apeldoorn te komen werken: “Apeldoorn is de banenmotor van onze regio, maar dat betekent ook dat we goede werknemers naar onze stad moeten halen. Zo kunnen Apeldoornse bedrijven blijven groeien. Dat is belangrijk voor de economie van Apeldoorn. En dus ook voor mensen die hier wonen.”

 

Over het onderzoek

Het Saxion onderzoek is uitgevoerd door Heidi Koerssen onder begeleiding van Roeland Tameling. Apeldoorn Marketing wil hiermee inzicht krijgen in de specifieke behoeften van de doelgroepen waar Apeldoorn zich op richt. Daarom heeft de citymarketing organisatie 180 technici die niet in Apeldoorn wonen een online vragenlijst voorgelegd.

De stichting Apeldoorn Marketing is verantwoordelijk voor de versterking van het imago van de stad bij met name jonge gezinnen, professionals en Veluwebezoekers. Meer informatie is te vinden op www.apeldoornmarketing.nl.