Acht scholen in Apeldoorn krijgen subsidie voor schoolplein toegekend

Met een nieuwe subsidieregeling helpt de Gemeente Apeldoornse scholen om hun schoolpleinen duurzamer en uitdagender te maken. Elf scholen dienden een ontwerp in en inmiddels hebben de eerste acht scholen te horen gekregen dat zij subsidie krijgen voor hun plein. Met de drie overige indieners gaat de Gemeente het gesprek aan over verbetering van hun plan, zij krijgen de subsidie daarna mogelijk alsnog.

Deze scholen krijgen subsidie

De scholen die de subsidie al toegewezen kregen zijn: Passe-Partout locatie centrum, De Diamant locatie Het Rooster, Willem van Oranje, De Ontdekking, De Zonnewende, locaties Ravelijn en Keerkring, De Eendracht en de Anne Frankschool.

Ontwerpen

De ingediende plannen omvatten allerlei leuke, speelse en avontuurlijke elementen, zoals wadi’s voor het afgekoppelde regenwater waar ook volop in gespeeld kan worden via stapstenen of -paaltjes. Of gebiedjes die ingericht worden als een speel ‘jungle’ of ‘savanne’. En meerdere scholen hebben ook een soort buitenklas of tribune in hun ontwerp staan, om meer met buiteneducatie aan de slag te kunnen. En natuurlijk ontbreken de speel- en klauterconstructies niet. Daarnaast zijn schoolpleinen een belangrijke speelplek voor de buurt. Een voorwaarde voor de subsidie is dan ook dat het om pleinen gaat die na schooltijd in ieder geval tot 20.00 uur toegankelijk zijn voor buurtkinderen.

Nieuwe rondes

Eind dit jaar vind een tussenevaluatie plaats: hoe is het traject verlopen en zijn er punten die we de volgende keer anders willen doen? Als de gemeenteraad de begroting van het programma Gezinsstad voor de komende jaren goedkeurt is er de komende drie jaar – dus in 2020, 2021 en 2022 – elk jaar budget beschikbaar om nog meer schoolpleinen aan te pakken.

Meer info

Op de pagina over subsidieregeling schoolpleinen lees je meer informatie.